Wacht niet tot kantoren open zijn.
Stel uw vraag per email. Krijg antwoord per email.
Maak een afspraak voor mondeling contact.

Eenvoudig weten hoe het zit.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

Administratie en belastingen.

Aangifte inkomstenbelasting

Onze processen zijn geoptimaliseerd rondom de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte). Zo bereiken wij het beste resultaat, tegen de laagste kosten.

Gebruik van de VIA

Bij de Belastingdienst vragen wij een machtiging aan om uw VIA te gebruiken. Bij die aanvraag gebruiken wij gegevens van uw identiteitsbewijs (waar wij graag een actuele kopie van in ons dossier bewaren). Na ongeveer twee weken ontvangt u van de Belastingdienst per persoon twee brieven, samen in een enveloppe; beide brieven hebben wij van u nodig. Er staat een VIA-code in die wij bij de Belastingdienst moeten opgeven als bewijs dat u ons heeft gemachtigd. Duurt het te lang voordat de code wordt gebruikt, dan vervalt de code. Bent u gehuwd of kiest u voor fiscaal partnerschap, dan hebben wij van u beiden een VIA-code nodig.

Politieke stromingen die tweeverdieners willen bevoordelen zijn in Nederland sterk. Daarom levert fiscaal partnerschap meestal belastingvoordelen op. Als u uw aangifte door ons laat doen houden wij in de gaten of fiscaal partnerschap ook voor u aantrekkelijk is. Bent u gehuwd, dan heeft u geen keuze. Extra inkomsten van de een tellen dan automatisch mee bij de berekening van de door de ander te betalen belasting.

Concept aangifte

Binnen een week nadat wij de VIA-codes van u hebben ontvangen sturen wij u een concept aangifte. De gegevens die wij van de Belastingdienst kregen zijn dan verrijkt met gegevens uit ons dossier. Hebben wij online toegang tot uw boekhouding (bijvoorbeeld in Exact Online), dan maakt ook die boekhouding deel uit van ons dossier. In de mail met uw concept aangifte adviseren wij u of de aangifte in principe correct is, of naar welke thema's nog gekeken moet worden. In de VIA staan bijvoorbeeld wel saldi van bankrekeningen bij het begin van het jaar, maar niet bij het einde van het jaar; door die twee cijfers te vergelijken kunnen wij met u zien of u niet te snel inteert op uw vermogen.

Als de concept aangifte correct is stuurt u ons een door u ondertekende akkoordverklaring en sturen wij de aangifte naar de Belastingdienst. Binnen een week krijgt u van ons per email een kopie van de definitieve aangifte, samen met een verzendbewijs (datum en van de Belastingdienst ontvangen verzendcode).

 

ENOTEAM Administraties
Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

06 - 4086 8741

enad@enoteam.nl

HR KvK 30111747