Wacht niet tot kantoren open zijn.
Stel uw vraag per email. Krijg antwoord per email.
Maak een afspraak voor mondeling contact.

Eenvoudig weten hoe het zit.

Administratie en belastingen.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar moet u een jaarrekening opstellen. De jaarrekening bespreekt u met uw leden of aandeelhouders. Ook deponeert moet u uw cijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zullen financiers (banken) vragen naar uw jaarrekening.

Gelukkig kunt u hulp inroepen van Finance specialisten. Die zijn gewend om jaarrekeningen op te stellen. Onze Finance specialist zorgt er voor dat het cijferwerk voldoet aan wettelijke eisen. Ook wordt gecontroleerd of er geen belangrijke dingen mis gaan (zoals fraude of onbetaalde rekeningen). Wilt u daarna nog een verklaring van een accountant? Wij zorgen voor antwoorden op alle vragen van de accountant, zodat die weinig tijd aan u hoeft te factureren.

Veel organisaties kiezen er voor om een Finance specialist een tot drie maanden voor het einde van het jaar te laten beginnen, voor een periode van drie tot zes maanden. Dat kan voor twee tot vijf dagen per week. Bij aanvang wordt met u afgesproken welke  thema's als eerste aandacht verdienen. Onze inzet is om een stofkam door procedures te halen, zodat u weer optimaal gebruik maakt van actuele technieken en wetgeving.

Voor kleine ondernemers.

In principe brengt u eenmaal per jaar uw administratie naar ons kantoor, zodat wij het jaarwerk kunnen doen. Dit betekent een iets gedetailleerder controle met als eindresultaat een jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De prijs van het jaarwerk is zeer afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, maar de ervaring leert dat 900 Euro per jaar een soort natuurlijk minimum is en dat het in de eerste drie jaren kan oplopen tot 1.500 Euro per jaar.

 

ENOTEAM Administraties
Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

06 - 4086 8741

enad@enoteam.nl

HR KvK 30111747