Wacht niet tot kantoren open zijn.
Stel uw vraag per email. Krijg antwoord per email.
Maak een afspraak voor mondeling contact.

Eenvoudig weten hoe het zit.

Administratie en belastingen.

Jaarrekening

In principe brengt u eenmaal per jaar uw administratie naar ons kantoor, zodat wij het jaarwerk kunnen doen. Dit betekent een iets gedetailleerder controle met als eindresultaat een jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De prijs van het jaarwerk is zeer afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, maar de ervaring leert dat 1.200 Euro per jaar een soort natuurlijk minimum is.

 

ENOTEAM
Administraties

Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

030 - 293 92 29

info@enoteam.nl

HR 30111747