Wacht niet tot kantoren open zijn.
Stel uw vraag per email. Krijg antwoord per email.
Maak een afspraak voor mondeling contact.

Eenvoudig weten hoe het zit.

Administratie en belastingen.

Wij sturen u per email loonstroken, journaalposten van lonen en verkopen, en een kopie van de voor u ingediende aangifte loonbelasting.

Leveringstermijn: tien dagen.

Aan uitzendbureaus bieden wij branchegerichte diensten.

 

Op onze factuur brengen wij in rekening:  
* algemene kosten per keer (inclusief aangifte en loonjournaalpost) 37,50 Euro
* per werknemer (loonstrook met vaste dagen, uren en salaris) 5,95 Euro
     
Bijzondere omstandigheden:  
* opstart nieuwe werkgever 19,80 Euro
* per nieuwe werknemer 19,80 Euro
* per wijziging in gegevens van een werknemer of in gegevens van u zelf 9,95 Euro
* per werknemer (loonstrook met variabele dagen, uren en of salaris) 9,95 Euro
* extra kosten indien wij onze output per post moeten versturen (email is de norm) 20,00 Euro

Na afloop van het jaar sturen wij u een PDF met voor iedere werknemer een jaaropgave; wij berekenen u voor die jaaropgaven eenmaal startkosten en per werknemer (per jaaropgave) het tarief van een loonstrook met vaste dagen, uren en salaris.

 

ENOTEAM Administraties
Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

06 - 4086 8741

info@enoteam.nl

HR KvK 30111747