Wacht niet tot kantoren open zijn.
Stel uw vraag per email. Krijg antwoord per email.
Maak een afspraak voor mondeling contact.

Eenvoudig weten hoe het zit.

Administratie en belastingen.

Uw loonadministratie

Wij sturen u per email loonstroken, journaalposten van lonen en verkopen, en een kopie van de voor u ingediende aangifte loonbelasting.
Heeft u ons een machtiging gegeven voor toegang tot uw administratie in Exact? Dan uploaden wij uw loonjournaalpost.

Leveringstermijn: tien dagen.

Aan uitzendbureaus bieden wij branchegerichte diensten.

 

Op onze factuur brengen wij in rekening:  
* periodieke kosten (inclusief loonjournaalpost en eventuele aangifte) 37,50 euro
* per werknemer met vast salaris (loonstrook met vaste dagen, uren en salaris) 5,95 euro
* per werknemer met variabel salaris (loonstrook met variabele dagen, uren en of salaris) 9,95 euro
     
Bijzondere omstandigheden:  
* per nieuwe werknemer 19,80 euro
* per wijziging in gegevens van een werknemer of in gegevens van u zelf 9,95 euro
* additionele werkzaamheden per uur, zoals bijvoorbeeld:
  • opstart nieuwe werkgever;
  • onderzoek toepasselijke CAO en opstellen tabel met toeslagpercentages;
  • behandelen formulieren verzekeraar, pensioenfonds, UWV;
  • bespreking.
90,00 euro

Na afloop van het jaar sturen wij u een PDF met voor iedere werknemer een jaaropgave; wij berekenen u voor die jaaropgaven eenmaal startkosten en per werknemer (per jaaropgave) het tarief van een loonstrook met vaste dagen, uren en salaris.

 

ENOTEAM Administraties
Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

06 - 4086 8741

enad@enoteam.nl

HR KvK 30111747